BAHIA  - BENZIN / ELEKTRISK

Bahia 80 - Kawasaki - 16 HK - 80 cm
Bahia 80 - Honda - 13HK - 80 cm
Bahia 80 - B&S - 15,5 HK - 80 cm
Bahia Elektrisk - 80 cm
Bahia - Kawasaki - BIO klip - 80 cm